Personal data protection

Provozovatel internetového obchodu - AMI, spol.s ro, IČO: 46358773, DIČ: CZ46358773, se sídlem Klamovka 2051, Smíchov, 150 00 Praha 5, Česká republika, Provozovna: AMI, spol. s ro, Nerudova 47, 110 00 Praha , Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. zn. C 13261, jedná v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. a Vámi poskytnuté osobní údaje budou zabezpečeny a platí pouze pro realizaci obchodních případů a zlepšování služeb dle zákona. Návštěvníci našich stránek a každý, kdo nám dobrovolně poskytne osobní údaje, uzavření kupní smlouvy souhlasí se zpracováním těchto údajů.

Vaše osobní údaje – jméno, příjmení, email, adresa, telefon a historie nákupů nebudou v žádném případě uvedeny žádné třetí straně v jakékoli podobě. Vaše osobní údaje jsou využívány výhradně za účelem vyřízení objednávky a dále slouží pro provedení nezbytných účetních operací, vyhotovení daňových dokladů, identifikace Vaší platby bankovním převodem, případně pro řádné doručení zboží, přímý marketing.

Kupující má právo písemně vyjádřit nesouhlas se zaznamenáváním svých osobních údajů.

V takovém případě provozovatele internetového obchodu tyto údaje dle potřeby odstranit ze své databáze.

Doba zpracování dat - Pro účetnictví, účetní doklady 5 let, daňové doklady 10 let. Pro potřeby objednávek - po dobu zpracování objednávek. Správa zákaznického účtu – Po dobu trvání vaší registrace do zrušení účtu. Přímý marketing - po dobu 3 let, S každým nákupem nebo obdržením emailu (otevřením) se tato doba obnovuje.

Prohlášení

Provozovatel internetového obchodu si klade za cíl uvádět na těchto stránkách pouze úplné a správné informace.

Provozovatel e-shopu však z technických a provozních důvodů nemůže zaručit úplnou úplnost a správnost informací uvedených na jeho stránkách. Poskytovatel proto přebírá odpovědnost za případné škody způsobené jednáním učiněným výhradně na základě informací uvedených na těchto webových stránkách.

Provozovatel internetového obchodu si vyhrazuje právo měnit, doplňovat a opravovat informace na těchto stránkách.

Pin it