Ochrana osobních údajů

Provozovatel internetového obchodu -  AMI, spol.s ro , IČO:46358773, DIČ: CZ46358773, se sídlem Klamovka 2051, Smíchov, 150 00 Praha 5, Česká republika, Provozovna: AMI, spol. s ro, Nerudova 47, 1110 00 Praha , Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C 13261 jedná v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000Sb. a Vámi poskytnuté osobní údaje budou dle zákona zabezpečeny a doplněny pouze pro realizaci obchodního případu a zkvalitnění našich služeb. N ávštěvníkům našich webových stránek a každému, kdo nám dobrovolně sdělí osobní údaje Uzavřením kupní smlouvy souhlasím se zpracováním těchto údajů.

Vaše osobní údaje - Jméno, příjmení, email, adresa, telefon, a nákupní hitorie v žádném případě neposkytneme v jakékoli podobě třetí strany. Vaše osobní údaje jsou využity výhradně za účelem realizace objednávky a slouží také pro provedení nezbytných účetních operací, vyhotovení daňového dokladu, identifikace Vaší platby bankovním převodem nebo ke správnému dodání zboží, přímý marketing.

Kupující má právo písemně vyjádřit svůj nesouhlas s evidencí svých osobních údajů.

V takovém případě provozovatele internetového obchodu tyto údaje ze své databáze v nezbytně nutném.

Doba Zpracovávání údajů - P ro účetnictví, účetní doklady 5 let, daňové doklady 10 let. Pro potřeby objednávek - po dobu zpracování objednávek. Vedení zákaznického účtu - Po dobu vaší evidence do zrušení účtu. přímý marketing - po dobu 3 let, Při každém nákupu nebo přijímaní emailu ( otevření ) se tado doba obnovuje 

Prohlášení

Snahou provozovatele internetového obchodu je poskytovat na těchto stránkách pouze úplné a správné informace.

S ohledem na technické a provozní důvody však provozovatel internetového obchodu nemůže zaručit úplnost informací uváděných na jeho stránkách. Proto provozovatel nesenese odpovědnost za škodu vzniklou z důvodu jednání pouze na základě informací uvedených na těchto stránkách.

Provozovatel internetového obchodu si vyhrazuje právo provádět tyto změny, doplňky a opravy na stránkách.

Pin it